Contact

Nieuws

apple-orchard-with-ripe-red-apples-2023-11-27-05-35-06-utc-min

Innovaties: Technologie

Technologie is niet meer weg te denken uit de fruitteelt. Sommige dingen zoals het snoeien en plukken moeten nog grotendeels met de hand. Bij de meeste activiteiten komt echter een vorm van technologie kijken. Veranderingen in het klimaat zorgen voor nieuwe uitdagingen en veranderingen in de samenleving zorgen voor nieuwe eisen. Winters worden zachter waardoor groeiseizoenen vervroegen. Voorjaars worden natter waardoor je later het land op kunt met zware machines. De markt eis steeds uniformere producten en de consument wil geen residuen van bestrijdingsmiddelen in de fruitschaal. Technologie wordt ingezet om al die uitdagingen het hoofd te bieden.

In deze wereld van snelle veranderingen wordt het voor een teler steeds belangrijker om continu in de gaten te houden hoe de bomen of struiken erbij staat. Zo kan op het juiste moment en in de juiste dosis actie worden ondernomen. Observatie is daarbij het sleutelwoord. Door middel van drones houdt de moderne teler zijn bomen of struiken in de gaten. Zo wordt nauwlettend in de gaten gehouden in welke fase van ontwikkeling ze zitten. De teler hoeft hiervoor niet zelf het natte veld op te gaan. Hij kan nauwkeuring in kaart brengen waar zijn bomen of struiken bloeien, waar al vruchtontwikkeling plaatsvindt, waar ziekten of plagen opkomen en bijvoorbeeld waar beregening nodig is. Alles zonder ook maar één stap op het land te zetten.

De uitkomsten van observatie door drones worden omgezet in werkbare taakkaarten. Hierop staat precies aangegeven welke actie waar gewenst is. Op een plattegrond wordt bijvoorbeeld snel duidelijk dat een gewas nét iets anders ontwikkelt op dat stukje zandgrond dan op de kleigrond eromheen. Door middel van precisie teelt kan vervolgens per boomgaard of per rij of zelfs per boom actie worden ondernomen. Er zijn zelfs ontwikkelingen waarbij acties binnen de boom worden gespecificeerd. Dan krijgt de boom in de top, waar minder takken zitten, minder middel toegediend als in het vollere middelste gedeelte.

Machines kunnen worden voorzien van technologie zoals camera’s, infrarood zoekers of supersnelle spuitmondjes. Om de grond te beschermen kan er zelfs gebruik worden gemaakt van rupsbanden die de druk gelijkmatiger verdelen. Oogstmachines kunnen in hoogte verstelbare platforms krijgen zodat het aangepast kan worden aan de plukker en de boom. Kuubkisten kunnen worden voorzien van camera’s die in de gaten houden of er goed wordt geplukt en kunnen tijdens opslag de kwaliteit in de gaten houden.

Technologie kan de teelt steeds preciezer maken waardoor minder acties nodig zijn en acties gerichter ingezet kunnen worden. Als zo’n systeem eenmaal staat kan het werk en geld besparen. Hoewel de investeringskosten hoog kunnen zijn, is het geruststellend om te weten dat de fruitteelt niet alleen in het heden investeert, maar ook in onze toekomst. De financiële uitdagingen van vandaag wegen misschien zwaar, tegelijkertijd vormen ze de bouwstenen voor een duurzame en bloeiende toekomst.